Ами ако нещо се случи?

Тъй като с вашите нови имплантни корони (или протези)  ще можете да консумирате и твърди храни, има потенциална вероятност някаква част от тях да се счупи. Ето защо, на определени интервали от време, протезните зъби, задържащите болтчета или други части от вашите протези могат да бъдат подменяни или поправяни. Консултация за това ще получавате на ежегодните си прегледи.

Прочетете още