Защо да избера лечение с импланти?

Заместването на зъби с изкуствени корени (зъбни импланти) е една от най-добре изследваните стоматологични терапии в момента. Никоя друга стоматологична дисциплина не е направила толкова голям прогрес, както имплантологията. Със сигурност можем да твърдим, че имплантите са предвидима и успешна терапия. Поради тяхната дълготрайност, те представляват и изключително изгодно за пациента лечение. Първоначалните инвестиции при имплантиране са последвани от ниски разходи за поддръжка в последствие и липса на стоматологични проблеми като изпиляване на съседни зъби, разместване, разлепяне, възпаление на венците и инфекции.

Това е вашият първи избор за лечение при липса на зъби или загубата им поради травма, защото зъбните импланти са надеждно и предсказуемо лечение.

Прочетете още