Защо да избера лечение с импланти?

Заместването на зъби с изкуствени корени (зъбни импланти) е една от най-добре изследваните стоматологични терапии в момента. Никоя друга стоматологична дисциплина не е направила толкова голям прогрес, както имплантологията. Със сигурност можем да твърдим, че …

Струва ли си?

В дългосрочна перспектива имплантите са предвидимо успешна терапия и всъщност са най-изгодното решение. Дългият им живот определя превъзходството на импланта над обикновените мостове и протези. Първоначалните инвестиции при поставянето на импланти са последвани от ниски …

На колко години могат обикновено да се поставят импланти?

Поставянето на имплант не е свързано с определена възраст. Въпреки това е желателно да е завършил костния растеж, което става след 20 годишна възраст. Във всяка една възраст, загубеният постоянен зъб може да бъде заменен …

Какво се случва, ако ми липсва повече от един зъб?

При липса на повече зъби, празнината трябва да бъде затворена от естетическа и функционална гледна точка. В противен случай може да последва резорбция /стопяване/ на костта, изкривявания и разреждане при останалите зъби. Имплантите са изключително …

Има ли болка при поставянето на импланти?

Всеки пациент има различно възприятие за болка. Голямата част от пациентите не усещат никакъв дискомфорт нито при поставянето, нито в заздравителния период след това. Някои описват усещането от поставянето на имплант като по-малка травма от …

Колко време след изваждането на зъбите могат да се поставят импланти?

Планирането на имплантите в идеалния случай става преди изваждането на зъбите. Това ще ви спести много време, разходи и ще намали броя на хирургичните интервенции.  Все повече пациенти получават своя имплант едновременно с изваждането на …

На какви етапи се прави имплантирането?

Първата стъпка е поставянето на самата фикстура – имплантът, който изглежда като винт трябва да се постави във вашата челюст. През следващите два до шест месеца, имплантатът и костта се оставят да се скрепят заедно …

Каква е вероятността за успешно имплантиране?

Успешното поставяне на импланти зависи от редица фактори. Част от тях са свързани с качеството и количеството на костта, общото здравословно състояние на пациента, и не на последно място – общата орална хигиена на пациента …

Какво се случва, ако имплантът не срастне с костта?

В случай, че се наложи имплантът да бъде отстранен, процедурата е безболезнeна и обикновено се изчаква костта да се възобнови 3 или 4 месеца след това. Тогава  може да се постави втори имплант. Успеваемостта на  …

Ами ако нещо се случи?

Тъй като с вашите нови имплантни корони (или протези)  ще можете да консумирате и твърди храни, има потенциална вероятност някаква част от тях да се счупи. Ето защо, на определени интервали от време, протезните зъби, …